வாடிக்கையாளர்கள்

60+ நாடுகள், 1000+ வாடிக்கையாளர் தேர்வு

Our products are exported to many countries & areas,such as Korea,Pakistan,Thailand, Japan, Denmark, Russia, South Africa, Nigeria, The USA, Australia, Canada, and so on.Thenumber of customers is up to 1000.

சில வாடிக்கையாளர் வழக்கு காட்சிகள்

NPACK இந்தோனேசியா வாடிக்கையாளர் கருத்து
NPACK கொரியா வாடிக்கையாளர் கருத்து
case011
எங்களில் ஒருவர் கொரியா வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கினர் 3 கிரீம் நிரப்புதல் கேப்பிங் மற்றும் லேபிளிங் இயந்திரத்தின் கோடுகள்
case11
case01
case001

எங்களில் ஒருவர் அமெரிக்க வாடிக்கையாளர் கேப்பிங் மற்றும் லேபிளிங் மெஷின் லைன் 2 வரிகளை வாங்கினார்

case002
எங்களில் ஒருவர் ரஷியன் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு நிரப்பு இயந்திரத்தை வாங்கினர்
case02
case03
case003
எங்களில் ஒருவர் பாகிஸ்தான் வாடிக்கையாளர் ஒரு கெட்ச்அப் நிரப்புதல் இயந்திரத்தை வாங்கினார்
case004
எங்களில் ஒருவர் பாகிஸ்தான் திரவ பாட்டில் லேபிளிங் இயந்திரத்தை கழுவுவதற்காக வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்
case04
case05
case005
எங்களில் ஒருவர் ஐக்கிய ராஜ்யம். இயந்திரத்தை நிரப்புவதற்காக வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்
case006
எங்களில் ஒருவர் ஸ்பெயின் இயந்திரத்தை நிரப்ப வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்.
case06
case07
case007
எங்களில் ஒருவர் பாக்கிஸ்தான் இயந்திரத்தை நிரப்புவதற்காக வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்
case008
எங்களில் ஒருவர் நைஜீரியா இயந்திரத்தை நிரப்புவதற்காக வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்
case08
case09
case009
எங்களில் ஒருவர் கனடா இயந்திரத்தை நிரப்புவதற்கும் மூடுவதற்கும் வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்.
case010
எங்களில் ஒருவர் உஸ்பெகிஸ்தான் இயந்திரத்தை நிரப்புவதற்கும் மூடுவதற்கும் வாடிக்கையாளர் இங்கு வருகிறார்
case10